Spelregels en verantwoording

Wie niet zomaar "FOERT !" wil brommen, maar zélf opbouwende voorstellen wil aandragen en verdedigen, of gewoon wil helpen méé-denken, kan zijn zelfgebrouwen ideeën hier op de Internet-toog zetten, zodat we ze met zijn allen kunnen proeven en keuren.

Op deze webstek kan je een dialoog ontketenen waarbij alle spelers hun visie uiteenzetten, om zo de ander beter te leren begrijpen.

Heb je iets op je lever, en een constructief voorstel om er iets aan te doen ? Stuur het electronisch door naar publiceren@heverlee.be en het wordt hier gepubliceerd.

Hier wordt niemand geweigerd. Let op : je mag kritiek hebben op andere plannen - hoe méér hoe liever...

De keuze van onderwerp is vrij, zolang het een breed maatschappelijk belang heeft : mobiliteit, veiligheid, leefmilieu, infrastructuur, ruimtelijke ordening, sport, recreatie, zingeving, cultuur... het geeft niet wat, zolang het ook anderen kan interesseren !

Rijdt iemand met zijn plannen zwaar tegen je kar ?

Geef hem hier "zijn vet", en kom met een compromis-voorstel waar hij geen nee tegen kan zeggen !

Samenleven is in de eerste plaats met elkaar praten en naar elkaars visie en wensen luisteren.

Er zijn geen domme ideeën, maar het is dom om je ideeën te verzwijgen.

Elk idee heeft voor- en nadelen. Op deze webstek willen we alle alternatieven in het strijdperk gooien. Er worden géén punten gegeven : goede waar verkoopt zichzelf !

Wil je reageren op een voorstel, plan of project ?
Bundel je argumenten en stuur je alternatief naar
reageren@heverlee.be en het wordt hier mee ingelinkt.

...maar je werk wordt alléén gepubliceerd als je beleefd blijft en als je er een constructief voorstel aan vast hangt.

Overheden, specialisten en belangenverenigingen zijn hartelijk welkom om hun plannen en standpunten op dit forum te verdedigen (en het forum te sponsoren !)

Maar dit schip vaart onder de vrijbuitersvlag : deze webstek is gekaapt door inwoners en vrienden van Heverlee !

Heb je je laten overtuigen door een alternatief voorstel ?

Proficiat ! En... de winnaar trakteert !Jolly Roger

Kaperkapitein : idee@heverlee.be

Bart Viaene - Geldenaaksebaan 85A - 3001 Heverlee

"Het vuur maalt niet om de hoeveelheid brandhout" - Rainoud de Châtillon, berucht kruisvaarder

Twike