Webstek voor inwoners van Heverlee

Hier kan je je ei leggen,
om te overleggen met overheden en met elkaar,
over al wat je in Heverlee en Groot-Leuven nauw aan het hart ligt.

Get Acrobat Reader

De beurt aan de buurt !

Voorstellen

Media

Geldenaaksebaan nadert afwerking

Stad en Bewoners gaan er Samen voor !

 

Hoe zal onze buurt er in de toekomst uitzien ?

Bezoek de expositie in het Jubelpark


Vegetal City


Droombeeld van een visionair architect
 
Het Charter voor een Leefbare Geldenaaksebaandoor een groep bewoners opgesteld
na een omstandige bevraging van de buurt
werd besproken op de gemeenteraad van 15 december 2008.
Burgemeester Louis Tobback verklaarde dat 9 van de 10 voorstellen van het buurtcharter kunnen ingewilligd worden.

Door de achterstand bij de rioleringswerken (Aquafin) zal op tijd en stond een ontwerp voor aanleg van de Geldenaaksebaan in de commissie besproken en ter stemming op de gemeenteraad voorgelegd worden.

Voor het 10de punt : 'alternatieve fietspaden' werd de NMBS op verzoek van het stadsbestuur bereid gevonden om de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn te onderzoeken, de zogenaamde Zuidelijke Fietsroute.

Dit is een veilige fietsverbinding van de Tiensesteenweg langs de Abdij van 't Park naar het Heilig Hart Instituut, als alternatief voor de overbelaste en sterk vervuilde Geldenaaksebaan (dit idee werd in het verleden door de NMBS steeds verworpen).
Lees hierover meer op de website !

www.geldenaaksebaan.be


Bezwaarschrift


uit naam van 173 buurtbewoners
i.v.m. de schandalige aanleg van een

Privé-Parking

in het waardevol natuurgebied
beschermd landschap
waterwinningsgebied
historisch kader
stiltegebied

op de voormalige

Viskwekerij Wellens-Bellefroid

(video 8 MB)(De geplande parking zou naast de dijk van de linkse vijver komen, linksonder)(PDF 48 KB)

Voorstel in het kader van
"Kom op voor je wijk 2005"

Buurtpark-natuurbelevingsgebied

BOERKOZEN

(PDF 128 KB)

 


De bewoners van Park-Heverlee distanciëren zich !

Dat het bij ons stinkt, klopt jammer genoeg wel.
Maar we klagen daarover bij de verantwoordelijken
en - zolang die er niets aan doen - in de media,
niét door te kladden op onze eigen leefomgeving,
laat staan op ons aller cultureel erfgoed... foei !

Met het Masterplan voor de Park-abdij zijn we het trouwens voor 99% eens en wij steunen dit voluit.

Enkel voor het luikje met het parkeerbeleid eisen wij dat de beleidsmakers rekening houden met de moeilijke situatie van de bewoners, en onze milieuproblemen niet nog vérder te verzwaren. Zoals de enquête uitwees, staat de buurt achter onze alternatieven.

Het debat daarover met de omwonenden
wordt totnogtoe geweigerd.

Om te tonen dat het onze buurt ménens is met
de verbetering van onze leefomgeving stellen wij voor
om met zijn allen het machteloze protest
van deze kladschilder zélf weer te verwijderen.

Graag hadden we daarvoor de toestemming en instructies met de juiste techniek bekomen via reageren@heverlee.be


Het Buurteffectenrapport

Toegepaste Chaostheorie

Werkgroep Leefbare Geldenaaksebaan

VRT Eén - De Ombudsman 22-3-2005

Burgemeester
Louis Tobback
live in dialoog
met de bewoners van
de GeldenaaksebaanDe Geldenaaksebaan als
experiment in mobiliteit

Bart Viaene - 30-3-2005De Geldenaaksebaan in debat

Transscriptie van het Leuvens Forum

Het Nieuwsblad 20-10-2004
Situatie ondraaglijk


De Standaard 4-2-2005
Leuvense Schoolroutes


Aanpassing Structuurplan Leuven maart 2005

Zitting Gemeenteraad 21-3-2005

Het Laatste Nieuws 22-3-2005
Sluipverkeer


Gazet van Antwerpen 22-3-2005
Zone 30 komt er !


Het Laatste Nieuws 23-3-2005
Onenigheid over heraanleg Geldenaaksebaan


De Standaard 24-3-2005
Dag van de Openbare Ruimte


De Streekkrant 21-4-2005
Fietsersbond gesprekspartner mobiliteit


De Streekkrant 28-4-2005
Luc-raak : Het verkeersinfarct


De Standaard 27-5-2005
Ondertunneling Leuvense Parkpoort uitgesteld

Petitie Beneden-Geldenaaksebaan:
Buurtpark + Buurtparking
(PDF 240 KB)

Het Laatste Nieuws 22-1-2005

Stand : 172 handtekeningen
(op 157 woningen !)

De 7 grote werken van Park-Heverlee
(PDF 376 KB)

Gazet van Antwerpen 15-12-2004
De Streekkrant 16-12-2004
Het Laatste Nieuws 30-12-2004

Parkeren in de abdijsite
Brief van buurtbewoner aan Stadsbestuur

Abdij van 't Park...ing ?!
(PDF 2,8 MB)

Het Laatste Nieuws 30-7-2004


Wat vind jij van het Buurt-Effecten Rapport voor Park-Heverlee ?
 
Ik steun het helemaal
Ik ook, maar het is niet volledig en ik ga nog bijkomende voorstellen doen :
Mij is het om het even
Ik heb betere voorstellen en stuur ze op :
Ik ben het helemaal niet mee eens met de voorstellen en vertel ook waarom :
 
   reageren@heverlee.be

De officiële klok hangt hier :

Leuven

Spelregels